advokatfirma | meyer

Databeskyttelse

1. Navn og kontaktdata på  den ansvarlige for databehandlingen samt den databeskyttelsesansvarlige

Denne databeskyttelsesinformation gælder for behandlingen af dine personoplysninger hos advokatfirmaet advokatfirma | meyer:

Ansvarlig: advokatfirma | meyer
Adresse: Kurfürstendamm 57, 10707  Berlin, Tyskland
Email: contact@advokatfirma.de
Telefon: +49 (0)30 – 315189690
Telefax: +49 (0)30 – 315189699

Indehaver af advokatfirmaet (ansvarlig): Hans-Oluf Meyer,

Kontaktadresse: som anført foroven

Email: meyer@advokatfirma.de

Den databeskyttelsesansvarlige hos advokatfirma | meyer er (Rechtsanwalt) Bastian Ellendt, som kan kontaktes på ovenstående adresse eller per e-mail på datenschutz@advokatfirma.de.

2.    Behandling og opbevarelse af dine personoplysninger samt formålet med dette

a)    Besøg på hjemmeside

Ved besøg på vores hjemmeside, www.advokatfirma.de, registrerer vi, hvilke sider der er besøgt, hvornår, og hvilken browser der er anvendt. Oplysningerne anvendes i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som blandt andet kan bruges til at forbedre opbygningen af vores hjemmeside, idet vi i videst muligt omfang anonymiserer oplysningerne. Nærmere oplysning om vores brug af Cookies kan findes her.

b)    Når du tager kontakt med os og vi rådgiver dig

Når vi rådgiver, modtager vi forskellige dokumenter fra vores klienter. Disse dokumenter opbevares på en digital sag og i nogle situationer også på en fysisk sag. Der vil ofte være personoplysninger i de dokumenter, vi modtager fra vores klienter, og der kan under behandlingen af en sag komme flere personoplysninger til, eksempelvis fra modparter, andre rådgivere, myndigheder, domstole, eller i form af offentligt tilgængelige oplysninger, som vi selv indsamler. Det kan være almindelige personoplysninger som navn og kontaktinformation. Det kan være CPR-numre eller oplysninger om lovovertrædelser. Det kan også være følsomme personoplysninger, eksempelvis om helbreds- og fagforeningsforhold.

Vi indhenter og opbevarer følgende oplysninger om dig:

• Titel, fornavn, efternavn,

• en gyldig e-mail-adresse,

• adresse,

• telefonnummer (fastnet- og/eller mobilnummer)

• informationer, som er nødvendige for at kunne forsvare og gøre dine rettigheder gældende inden for rammerne af det anliggende, som vi bistår dig i. Vi indhenter disse data,

• for at kunne identificere dig som vor klient

• for at kunne give dig juridisk rådgivning og repræsentere dig bedst muligt

• for at kunne korrespondere med dig.

Behandlingen af dine personoplysninger sker kun med din samtykke og er nødvendig for vor sagsbehandling. Normalt vil grundlaget for at indhente og behandle oplysningerne være, (1) at det er nødvendigt for at opfylde kontrakten med vores klienter, (2) for at varetage vores klienters legitime/berettigede interesser, eller (3) for at fastlægge, påberåbe eller forsvare deres retskrav.

I sager, som omfattes af hvidvaskloven, indhenter vi identitetsoplysninger mv. på vores klienter med det formål at opfylde denne lovs krav.

3.    Opbevaringsperiode

advokatfirma I meyer opbevarer dine sagsakter i henhold til opbevaringspligten for advokater i Tyskland (6 år efter det år, hvor du indgik aftale med os), hvorefter de som hovedregel slettes, med mindre vi som følge af skatte- og handelsretlige forpligtelser pålægges en længere opbevaringsperiode, eller hvis du selv indvilger i en længere opvaring.  Vi opbevarer dine personoplysninger for at kunne dokumentere sagens forløb og den rådgivning, vi har givet dig.

4. Videregivelse af dine personoplysninger

Videregivelse af dine personoplysninger sker kun i tilfælde, hvor det er nødvendigt for, at vi kan varetage dine interesser. Vi videregiver eksempelvis dine personoplysninger til modparten/modparterne og dennes/deres repræsentater (advokater i særdeleshed) samt retsinstanser og andre offentlige myndigheder med det formål at kunne repræsentere dig samt at gøre din ret gældende respektivt forsvare den. De videregivne data må kun bruges til de ovenfor nævnte formål. Vi har passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring mod uautoriseret adgang til, tab eller ødelæggelse af de personlysninger og anden data, som er undergivet vores ansvar. Vi udvikler løbende vores sikkerhedspolitikker og procedurer for at sikre, at vores systemer er sikre og beskyttede. Det er kun personer, som har et legitimt behov for at behandle personoplysninger til de nævnte formål, der har adgang til personoplysningerne.

5. Analyseværktøjer

Sporingsværktøjer
De sporingsforanstaltninger, der er anført nedenfor og bruges af os, udføres på grundlag af databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. Med de sporingsforanstaltninger, vi bruger, ønsker vi at sikre et behovsbaseret design og løbende optimering af vores hjemmeside.

På den anden side bruger vi sporingsforanstaltningerne til statistisk registrering af brugen af vores hjemmeside og til at evaluere den med det formål at optimere vores service til dig. Disse interesser skal anses for legitime i den nævnte bestemmelses forstand.

a) Google Analytics1
Med henblik på at designe og løbende optimere vores sider bruger vi Google Analytics, en webanalysetjeneste leveret af Google Inc. (https://www.google.de/ intl/de/about/) (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; i det følgende benævnt “Google”). I denne sammenhæng oprettes pseudonymiserede brugerprofiler og cookies (se afsnit 4). De oplysninger, der indsamles af cookien om dit brug af dette websted, er:
• browsertype/version
• anvendt operativsystem
• henvisningswebadresse (den tidligere besøgte side),
• værtsnavn på adgangscomputeren (IP-adresse),
• tidspunkt for serveranmodningen,
som overføres til en Google-server i USA og gemmes der. Oplysningerne bruges til at evaluere brugen af webstedet, til at udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og til at levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug med henblik på markedsundersøgelser og behovsbaseret design af disse websteder. Disse oplysninger kan også overføres til tredjeparter, hvis dette er påkrævet ved lov, eller hvis tredjeparter behandler disse data på vores vegne. Din IP-adresse vil under ingen omstændigheder blive oplyst eller videregivet sammen med andre data, som Google er i besiddelse af. IP-adresserne anonymiseres, så en tildeling ikke er mulig (IP-maskering).

Du kan forhindre installation af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browsersoftware; Vi vil dog gerne påpege, at det i dette tilfælde muligvis ikke er muligt at bruge alle funktionerne, i deres fulde omfang på dette websted.

Du kan også forhindre indsamlingen af de data, der genereres af cookien og er relateret til din brug af webstedet (inklusive din IP-adresse) og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) en browser-tilføjelse.

Som et alternativ til browsertilføjelsen, især for browsere på mobile enheder, kan du også forhindre indsamling af Google Analytics ved at klikke på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

En opt-out-cookie vil blive indstillet for at forhindre fremtidig indsamling af dine data, når du besøger dette websted. Opt-out-cookien er kun gyldig i denne browser og kun for vores hjemmeside og placeres på din enhed. Hvis du sletter cookies i denne browser, skal du indstille opt-out-cookien igen. Yderligere oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med Google Analytics kan findes i Hjælp til Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/ 6004245?hl=de)

b) Google Adwords konverteringssporing
Vi bruger også Google Conversion Tracking til statistisk at registrere brug af vores hjemmeside samt for at optimere vores hjemmeside for dig. Dette betyder, hvis du har besøgt vores hjemmeside via en Google-annonce, så placerer Google Adwords en cookie (se afsnit 4) på din computer.

Disse cookies udløber efter 30 dage og bruges ikke til personlig identifikation. Hvis brugeren besøger bestemte sider på Adwords-klientens websted, og cookien endnu ikke er udløbet, kan Google og kunden genkende, at brugeren har klikket på annoncen og er blevet omdirigeret til den pågældende side. Hver AdWords-kunde får forskellige cookies. Det betyder, at cookies ikke kan spores på tværs af AdWords-kunders websteder. De oplysninger, der indsamles ved hjælp af konverteringscookien, bruges til at kompilere konverteringsstatistikker for AdWords-kunder, der har tilmeldt sig konverteringssporing. AdWords-kunder kan se det samlede antal brugere, der klikkede på deres annonce og blev omdirigeret til en side med et konverteringssporingstag. De modtager dog ingen oplysninger, der kan bruges til personligt at identificere brugere.

Hvis du ikke ønsker at deltage i sporingsprocessen, kan du også afvise indstillingen af en cookie – for eksempel ved at bruge browserindstillingen, som generelt deaktiverer den automatiske indstilling af cookies. Du kan også deaktivere cookies til konverteringssporing ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet “www.googleadservices.com”. Googles privatlivspolitik om konverteringssporing kan findes her (https://services.google.com/sitestats/de.html).

6. Din rettigheder til dine oplysninger

• at trække din samtykke tilbage (en tilbagetrækning af din samtykke betyder, at vi ikke længere må anvende dine persondata)

• at få indsigt i, hvilke persondata, vi behandler, hvem, der har set dine data, eller som kommer til at se dem

• at anmode os om at ændre eller slette dine oplysninger.

Vi kan i forbindelse med registreredes udøvelse af ovenstående rettigheder stille krav om relevant legitimation.

7. Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vor behandling af dine oplysninger.

Hvis du ønsker at gøre brug af din indsigelsesret i forbindelse med vor behandling af dine oplysninger, er det tilstrækkeligt at sende en mail til contact@advokatfirma.de.

8. Opdatering og aktualisering

Denne orientering er senest opdateret februar 2024 og vil blive opdateret efter gældende regler, praksis eller ændring af vores forretningsgange.

 

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

advokatfirma | meyer
er Team Rynkeby Sponsor

NEWS

30.01.2024
Als Spezialisten für die Vollstreckung von Titeln (z. B. Gerichtsentscheidungen) auch in Dänemark verfassten die Rechtsanwälte Meyer und Ellendt für das Berliner Anwaltsblatt einen kurzen Autorenbeitrag hierüber. Dieser erschien im Berliner Anwaltsblatt im Heft 10/2023, 72. Jahrgang. Den Text können Sie hier lesen.

05.05.2023
Højesteret i Tyskland erklærer reservationsaftaler i forbindelse med køb af fast ejendom ugyldige

Højesteret (Bundesgerichshof) fastslog i sin dom af 20.04.2023 (sagsnr. I ZR 113/22), at en reservationsaftale i forbindelse med køb af fast ejendom kan være ugyldig, og at ejendomsmægleren i så fald er forpligtet til at tilbagebetale reservationsgebyret.

Køberne havde med et mæglerkontor indgået en mæglerkontrakt og senere en reservationsaftale. I reservationsaftalen forpligtede mæglerkontoret sig til, mod betaling af et reservationsgebyr, frem til en fastsat frist, ikke at annoncere ejendommen yderligere. Derved reserverede mæglerkontoret ejendommen for køberne. Køberne undlod imidlertid at købe ejendommen og krævede tilbagebetaling af reservationsgebyret.

I sidste ende fik køberne medhold: Højesteret anså den særskilt indgåede reservationsaftale for at være en integreret del af mæglerkontrakten (som en supplerende bestemmelse) og prøvede bestemmelsen i henhold til lovgivningen om almindelige forretningsbetingelser (Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Efter denne lovgivning blev køberne urimligt stillet ved en reservationsaftale og den dermed forbundne betaling af reservationsgebyr til mægleren (§ 307, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, nr. 1 i BGB), da det er uvist om handlen i sidste ende, også uden købernes medvirken, ville være blevet indgået og køberne ikke ville have modtaget nogen økonomisk modydelse. Et reservationsgebyr bliver dermed en form for resultatuafhængig provision, og kan således ikke forenes med mæglerkontraktens juridiske model. 

05.01.2023
Ny grundskyldreform – Grundsteuerreform

Meget muligt er du som ejer af en bolig i Berlin via den tyske presse blevet informeret om, at der i Tyskland gennemføres en ny grundskyldreform, ”Grundsteuerreform”, der medfører en ny beregning af ejendomsskatterne pr. 01.01.2025.

Samtlige ejere af fast ejendom i Tyskland er forpligtet at give det tyske skattevæsen nærmere oplysninger om deres faste ejendom, således at skattevæsenet kan fastsætte en ny ejendomsvurdering. Indberetningen af relevante oplysninger kan ske via det tyske skattevæsens indberetningsportal www.elster.de, hvor der også er flere oplysninger at hente vedrørende ejendomsskattereformen.

Siden begyndelsen af juli måned har det været muligt at foretage indberetningen, som skulle være gennemført senest den 31.10.2022, men denne frist er blevet forlænget til januar 2023.

Meget gerne bistår vi med indberetningen.

Du er velkommen til at tage kontakt med os.

18.12.2022
advokatfirma I meyer ønsker dig en glædelig jul.

Advokatfirmaet har haft et succesfyldt og godt år og vi takker for det gode og konstruktive sammenarbejde. Sidste år besluttede vi at støtte Team Rynkeby Berlin, og vi vil gøre det igen i 2023.


Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande. I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet.

I juli 2022 cyklede for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris. Hele holdet kom frem den 16. juli sammen med 2500 ryttere fra andre hold fra hele Europa.

Som resultat kunne Team Rynkeby i 2022 give ca. 10,5 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik ca. 350.000 EUR til den tyske børnecancerfond. Vi takker alle, som har doneret penge i forbindelse med løbet.

Med vores støtte til Team Rynkeby som guldsponsor og vores aktive deltagelse i Team Rynkeby Berlin i 2023 med to medarbejdere fra advokatfirmaet siger vi tak for det gode samarbejde i 2022.

20.04.2022
Advokat Hans-Oluf Meyer overtager forfatterskabet til afhandlingen om den juridiske problemstilling ved trafikuheld i Danmark udgivet af Deubner-Verlag som en del af værket “Verkehrssachen – Mandate zügig und erfolgreich bearbeiten” (februar 2022).

10.03.2022
advokatfirma | meyer støtter Team Rynkeby som guldsponsor

Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande.
I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet. I dag består Team Rynkeby af 2.400 motionscykelryttere og 550 hjælpere fordelt på 59 lokale hold fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Island, Tyskland og Schweiz.
I juli 2022 cykler for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris, for der at møde de øvrige hold. 2022 bliver et særligt år for de danske deltagere, siden siden Tour de France starter i Danmark.
I 2020 kunne Team Rynkeby give 8.79 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik 152.749 EUR til den tyske børnecancerfond. Siden 2002 har cykleholdene cyklet og indsamlet mere 75 mio. EUR.

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: