advokatfirma | meyer

Vore jurister

Et tysk-dansk advokatteam bistår dig gerne. Tag kontakt med advokaterne direkte under de anførte mailadresser eller per mail ved henvendelse til kontorets sekretærer Heidi Mundeling eller Ulrike Ebell. Oplysningerne finder du i den enkelte advokats profil.

Hans-Oluf Meyer, Kanzleiinhaber

Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Advokat (L), LL.M. & Rechtsanwalt

Specialer
Hans-Oluf Meyer (1969) giver rådgivning inden for kontraktsret især i sager vedrørende dansk-tyske retsforhold. Ud over sin autorisation som specialiseret advokat i erhvervs- og selskabsret, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht, har han sine kompetenceområder i køb og salg af fast ejendom og entrepriseret.

Møderet for Landsret og Sø- og Handelsretten i København, alle tyske Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte og Kammergericht i Berlin.

Karriere
1995 Cand.jur., Århus Universitet,
1995/1996 Tysk regeringslegat (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
1996 Master of Law (LL.M.), Christian Albrechts Universität, Kiel
1999 Advokat
2001 Tysk advokateksamen, Justizprüfungsamt Berlin
2001 Tysk Rechtsanwalt
2007 – 2015 Medlem af Advokatrådet i Berlin (Vorstand der Berliner Anwaltskammer)
2009 Berlin ambassadør
2012 Autoriseret advokat med speciale i tysk handels- og selskabsret
2013 – 2015 Af Senatet i Berlin beskikket ansvarlig for uddannelse for advokatsrådet i Berlin.
2013 Optagelse i Kraks Blå Bog
2013 Præsident af EureseaU (internationalt netværk af advokater)

Sprog
dansk, tysk, engelsk, fransk

Medlemskaber
Bestyrelsesmedlem Berliner Anwaltskammer (Advokatrådet), Advokatsamfundet, Danske Advokater, Deutsch Nordische Juristen Vereinigung, Deutscher Anwaltsverein.

Kontakt
meyer@advokatfirma.de

Bastian Ellendt

Rechtsanwalt

Specialer
Advokat Bastian Ellendt (1982) rådgiver primært indenfor formueretten samt borgerlig retspleje og arbejdsret. Herudover rådgiver han klienter i strafferetslige spørgsmål.

Møderet for alle tyske Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte og Kammergericht i Berlin.

Karriere
2001-2006 Juridisk fakultet i Berlin og München
2007-2008 Videnskabelig ansættelse ved den tyske forbundsdag
2008-2010 Juristischer Vorbereitungsdienst i Berlin
2010 Ass. Jur. i Berlin
Siden 2010 Udarbejdelse af doktorafhandling i komparativ ret
2011 Advokat, Berlin

Sprog
Tysk, engelsk

Medlemskaber
Rechtsanwaltskammer Berlin
Deutsch-Schweizerische-Juristenvereinigung e. V. (DSJV)

Kontakt
ellendt@advokatfirma.de

Franka Ackermann

Rechtsanwältin

Specialer
Advokat Franka Ackermann (1976), LL.M, rådgiver og repræsenterer primært i arbejdsretslige sager. Derudover rådgiver hun i civilret, erstatningsret, lægeansvarsret og færdselsret. Møderet for alle tyske Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte og Kammergericht i Berlin. 

Karriere
1994-1999 Juridisk fakultet på Ernst-Moritz-Arndt universitet i Greifswald
1999 1. statseksamen
1999-2002 Videnskabelig medhjælper ved institut for borgerlig ret, komparativ ret og retsharmonisering i Østersøområdet på Ernst-Moritz-Arndt universitet i Greifswald
2000-2002 Referendar i Potsdam, København og Malmö
2002 2. statseksamen
2003 Advokat i Potsdam
fra 2006 Advokat i Berlin
2012 Master of Law (LL.M.), universitet Hagen

Sprog
Tysk, engelsk, svensk

Kontakt
ackermann@advokatfirma.de

Jeanette Lindberg

Jurist

Specialer
Jurist Jeanette Lindberg (1985), LL.M rådgiver primært i erstatningsret, køberet, fast ejendom og international privatret med speciale i lovvalg ved trafikuheld med en international tilknytning.

Karriere
2004 – 2006    Kontorassistent med speciale i offentlig administration, Byretten i Viborg
2008 – 2015    Assistent juridisk afdeling, Hamburg
2016 – 2021   Juridisk medhjælper, advokatfirma meyer, Berlin
2017               Praktikophold, Den Danske Ambassade i Berlin
2021               Cand.jur (LL.M), Aarhus Universitet
2021               Jurist, advokatfirma | meyer, Berlin

Sprog
Tysk, engelsk, fransk

Kontakt
lindberg@advokatfirma.de

Philipp Lemke

Rechtsanwalt, LL.M.

Specialer
Advokat Philipp Lemke (1975) rådgiver primært indenfor handels- og selskabsret. Herudover rådgiver han klienter i almene civilretslige spørgsmål.

Møderet for alle tyske Amtsgerichte, Landgerichte, Oberlandesgerichte og Kammergericht i Berlin. Eksamineret specialisering i erhvervs- og selskabsret.

Karriere
1996-2001 Jurastudium i Berlin
2002 Udenlandsstudim i Århus, Danmark
2002-2003 Magisterstudium i Auckland, Neuseeland (LL.M, Commercial Law)
2003-2005 Referendariat i Berlin og München
2005 Ass. Jur. i Berlin og Hamburg
2006 Virksomhedsjurist
2006 Advokat, Berlin
2008 Afsluttet eksamen for advokater med speciale i handels- og selskabsret

Sprog
Tysk, engelsk, dansk.

Kontakt
lemke@advokatfirma.de

advokatfirma | meyer
Kurfürstendamm 57
D 10707 Berlin

Tel +49 (0)30 31 51 89 69 0
Fax +49 (0)30 31 51 89 69 9

E-Mail: contact@advokatfirma.de

advokatfirma | meyer
er Team Rynkeby Sponsor

NEWS

30.01.2024
Als Spezialisten für die Vollstreckung von Titeln (z. B. Gerichtsentscheidungen) auch in Dänemark verfassten die Rechtsanwälte Meyer und Ellendt für das Berliner Anwaltsblatt einen kurzen Autorenbeitrag hierüber. Dieser erschien im Berliner Anwaltsblatt im Heft 10/2023, 72. Jahrgang. Den Text können Sie hier lesen.

05.05.2023
Højesteret i Tyskland erklærer reservationsaftaler i forbindelse med køb af fast ejendom ugyldige

Højesteret (Bundesgerichshof) fastslog i sin dom af 20.04.2023 (sagsnr. I ZR 113/22), at en reservationsaftale i forbindelse med køb af fast ejendom kan være ugyldig, og at ejendomsmægleren i så fald er forpligtet til at tilbagebetale reservationsgebyret.

Køberne havde med et mæglerkontor indgået en mæglerkontrakt og senere en reservationsaftale. I reservationsaftalen forpligtede mæglerkontoret sig til, mod betaling af et reservationsgebyr, frem til en fastsat frist, ikke at annoncere ejendommen yderligere. Derved reserverede mæglerkontoret ejendommen for køberne. Køberne undlod imidlertid at købe ejendommen og krævede tilbagebetaling af reservationsgebyret.

I sidste ende fik køberne medhold: Højesteret anså den særskilt indgåede reservationsaftale for at være en integreret del af mæglerkontrakten (som en supplerende bestemmelse) og prøvede bestemmelsen i henhold til lovgivningen om almindelige forretningsbetingelser (Recht der Allgemeinen Geschäftsbedingungen). Efter denne lovgivning blev køberne urimligt stillet ved en reservationsaftale og den dermed forbundne betaling af reservationsgebyr til mægleren (§ 307, stk. 1, 1. pkt. og stk. 2, nr. 1 i BGB), da det er uvist om handlen i sidste ende, også uden købernes medvirken, ville være blevet indgået og køberne ikke ville have modtaget nogen økonomisk modydelse. Et reservationsgebyr bliver dermed en form for resultatuafhængig provision, og kan således ikke forenes med mæglerkontraktens juridiske model. 

05.01.2023
Ny grundskyldreform – Grundsteuerreform

Meget muligt er du som ejer af en bolig i Berlin via den tyske presse blevet informeret om, at der i Tyskland gennemføres en ny grundskyldreform, ”Grundsteuerreform”, der medfører en ny beregning af ejendomsskatterne pr. 01.01.2025.

Samtlige ejere af fast ejendom i Tyskland er forpligtet at give det tyske skattevæsen nærmere oplysninger om deres faste ejendom, således at skattevæsenet kan fastsætte en ny ejendomsvurdering. Indberetningen af relevante oplysninger kan ske via det tyske skattevæsens indberetningsportal www.elster.de, hvor der også er flere oplysninger at hente vedrørende ejendomsskattereformen.

Siden begyndelsen af juli måned har det været muligt at foretage indberetningen, som skulle være gennemført senest den 31.10.2022, men denne frist er blevet forlænget til januar 2023.

Meget gerne bistår vi med indberetningen.

Du er velkommen til at tage kontakt med os.

18.12.2022
advokatfirma I meyer ønsker dig en glædelig jul.

Advokatfirmaet har haft et succesfyldt og godt år og vi takker for det gode og konstruktive sammenarbejde. Sidste år besluttede vi at støtte Team Rynkeby Berlin, og vi vil gøre det igen i 2023.


Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande. I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet.

I juli 2022 cyklede for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris. Hele holdet kom frem den 16. juli sammen med 2500 ryttere fra andre hold fra hele Europa.

Som resultat kunne Team Rynkeby i 2022 give ca. 10,5 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik ca. 350.000 EUR til den tyske børnecancerfond. Vi takker alle, som har doneret penge i forbindelse med løbet.

Med vores støtte til Team Rynkeby som guldsponsor og vores aktive deltagelse i Team Rynkeby Berlin i 2023 med to medarbejdere fra advokatfirmaet siger vi tak for det gode samarbejde i 2022.

20.04.2022
Advokat Hans-Oluf Meyer overtager forfatterskabet til afhandlingen om den juridiske problemstilling ved trafikuheld i Danmark udgivet af Deubner-Verlag som en del af værket “Verkehrssachen – Mandate zügig und erfolgreich bearbeiten” (februar 2022).

10.03.2022
advokatfirma | meyer støtter Team Rynkeby som guldsponsor

Team Rynkeby er velkendt i Danmark, men er siden grundlæggelsen for tyve år tilbage blevet et europæisk projekt, hvor velgørenhedscykelhold fra flere byer i Europa i samme uge fra deres hjemmedestination cykler til Paris for at se afslutningen af Tour de France. Målet er at indsamle penge til børnecancerfondene i de enkelte lande.
I dag står den tyske juice-koncern Eckes-Granini med sine tre brands Rynkeby, Go Morgen og hohes C bag projektet. I dag består Team Rynkeby af 2.400 motionscykelryttere og 550 hjælpere fordelt på 59 lokale hold fra henholdsvis Danmark, Sverige, Finland, Norge, Færøerne, Island, Tyskland og Schweiz.
I juli 2022 cykler for første gang et hold på 30 cykelryttere, herunder advokat Hans-Oluf Meyer, indenfor en uge ca. 1.200 km fra Berlin til Paris, for der at møde de øvrige hold. 2022 bliver et særligt år for de danske deltagere, siden siden Tour de France starter i Danmark.
I 2020 kunne Team Rynkeby give 8.79 mio. EUR videre til organisationer der hjælper børn med kritisk sygdom. Heraf gik 152.749 EUR til den tyske børnecancerfond. Siden 2002 har cykleholdene cyklet og indsamlet mere 75 mio. EUR.

01.10.2021
Den 09.09.21 medvirkede advokat Hans-Oluf Meyer i samarbejde med Udenrigsministeriets Trade Council og handelsafdelingen på den danske ambassade i Berlin under et Masterclass Workshop hos Food Nation på Axelborg i København med et indlæg om de juridiske udfordringer ved eksport og etablering i Tyskland. Deltagere var danske virksomheder, der markedsfører deres fødevareprodukter i Tyskland og som ønsker at øge deres aktiviteter på det tyske marked.

26.03.2021
advokatfirma | meyer og Novasol-lejere får medhold af den danske forbrugerombudsmand i Corona-sager: Novasol kan ikke med tilbagevirkende kraft ændre forretningsbetingelserne. Avisen Der Nordschleswiger beretter:
Læs mere

29.10.2020
“Hvis force majeure gælder for Novasol, skal dette også gælde for forbrugeren.” Advokat Meyer har klaget til den danske forbrugerombudsmandn over Novasols ensidige ændring af forretningsbetingelser midt i pandemien. Avisen Lübecker Nachrichten beretter:
Læs mere

31.08.2020
advokatfirma | meyer vinder en afgørende proces for tyske trafikofre i tredje instans ved den danske Højesteret. Sagen drejede sig om det grundlæggende spørgsmål om, hvilken lov der finder anvendelse, hvis en tysk bil forårsager en ulykke på en forretningsrejse i Danmark, og medarbejderne ønsker at fremsætte krav mod deres arbejdsgiver.

15.08.2020
Dänische Ferienhausvermittlungen und die Covid-19-Pandemielage
Læs mere

30.07.2020
Artikel in “Der Nordschleswiger”: Enttäuschte Mieter gehen gegen Ferienhausanbieter vor
Læs mere

06.04.2020
Ausgewählte Informationen zu aktuellen Entwicklungen im Recht der Kurzarbeit, im Arbeitsrecht, im Insolvenzrecht, im Mietrecht und im Zivilrecht zu Zeiten der Sars-Cov-2-Pandemie
Læs mere

OM OS

advokatfirma | meyer er en dynamisk virksomhed. Vi er ambitiøse. Med en personlig og direkte kontakt sætter vi os ind i kundens ønsker og behov. Heri ser vi vejen til et godt samarbejde. Med mere end 15 års erfaring i forskellene i forretningsmentaliteten mellem Danmark og Tyskland har vi et kendskab som tit bestemmer resultatet. Også det formidler vi videre.

TVS – Nyhedsudsendelse:
15. juli 2012 19.30

Se også her TV-Syd´s 15 minutter lange bidrag med og om advokat Hans-Oluf Meyer og advokatkontorets arbejde i Berlin: